Disclaimer

De Volvo Classic Academy is een samenwerkingsverband van de diverse Volvo-Verenigingen in Nederland. De VCA zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op deze site, maar kan dienaangaande geen garanties geven voor nauwkeurigheid, juistheid en/of volledigheid. De VCA aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek aan onze site.

De informatie zoals opgenomen op de site is vrij te gebruiken door iedereen, mits het niet wordt aangewend voor eigen commercieel gewin.

De VCA behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.